Normal TextMedium TextLarge Text    Registrera
 CE Märkning Minimera

CE-märkning är obligatorisk för många produktkategorier enligt EU-lagstiftningen.

Ett stort antal produkter måste CE-märkas för att få säljas och marknadsföras inom EU. Genom att CE-märka din produkt intygar du att den uppfyller de säkerhetskrav som fastställs i tillämpliga europeiska produktdirektiv.
Som tillverkare är du ansvarig för att du har all dokumentation som krävs för att visa att produkten uppfyller kraven i den tillämpliga standarden:
•Teknisk dokumentation (teknisk fil) för att visa att produkten uppfyller nödvändiga krav och bedömningsförfaranden i det tillämpliga direktivet. Den tekniska filen måste omfatta en provningsrapport för produkten, konstruktionsritningar och användningsinstruktioner. Enligt vissa direktiv krävs också en riskanalys.
•En överensstämmelseförklaring, EG-Försäkran, där du intygar att produkten uppfyller kraven i det tillämpliga direktivet.

Processen för CE-märkning är inte besvärlig. Vi hjälper tillverkare och återförsäljare genom processen, från riskanalys till sammanställning av teknisk fil och EG-Försäkran.
  
 Kiruna SvetsUtveckling

IWS Ulrik Isaksson
Lappgaran 1A
98135 KIRUNA
070-2872198
  
 Senaste nytt

  
Copyright 2008 Kiruna SvetsUtveckling   |   Logga in  |  Användarvillkor