Normal TextMedium TextLarge Text    Registrera
Användarvillkor

AVTAL MELLAN ANVÄNDARE OCH Kiruna SvetsUtveckling

Kiruna SvetsUtveckling Webbportal består av diverse webbsidor som sköts av Kiruna SvetsUtveckling.

Kiruna SvetsUtveckling Webbportalen erbjudes er under förutsättning av att ni accepterar följande vilkor utan förbehåll. Detta gäller även villkor som framgår av andra sidor på denna webbportal. Er användning av Kiruna SvetsUtveckling webbportal bekräftar detta avtal på alla punkter och villkor.

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

Kiruna SvetsUtveckling förbehåller sig rätten att utan varsel ändra de villkor som gäller för Kiruna SvetsUtveckling.
LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

Kiruna SvetsUtveckling portalen kan innehålla länkar till andra webbsidor ("Links"). Dessa webbsidor kontrolleras inte av Kiruna SvetsUtveckling och Kiruna SvetsUtveckling är på grund av detta inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor, detta inkluderar utan undantag alla länkar till externa webbsidor.  Kiruna SvetsUtveckling är heller inte ansvarig för överföring av data från de externa länkar som refereras från denna webbplats. Detta gäller utan undantag och alla former av överföring samt skadlig kod i form av virus etc. Kiruna SvetsUtveckling erbjuder enbart dessa länkar som en tjänst för användaren. Inkluderingen av dessa länkar betyder INTE att, Kiruna SvetsUtveckling sympatiserarmed de uppfattningar som dessa webbsidor eller deras operatörer framställer.

MISSBRUK OCH OLOVLIG ANVÄNDNING

Vid andvändning av Kiruna SvetsUtveckling webbportal,bekräftar och garanterar Ni Kiruna SvetsUtveckling att ni inte kommer att använda Kiruna SvetsUtveckling på ett sådant sätt att det strider mot Svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida. Ni får under inga omständighet använda Kiruna SvetsUtveckling webbplatsen så att det kan skada, avaktivera, överbelasta Kiruna SvetsUtveckling eller forstöra andra användares besök/arbete med Kiruna SvetsUtveckling webbportalen. Ni får ej skaffa tillgång eller försöka få tillgång till material som ni inte erhållit tillstånd till genom Kiruna SvetsUtveckling webportalen.

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Kiruna SvetsUtveckling webportalen kan innehålla anslagstavlor, chat, nyhetsgrupper,forum, personliga hemsidor, kalendrar eller andra kommunikationsfunktioner. Dessa funktioner har gjorts tillgängliga så att man kan kommunicera med större offentlighet eller med en grupp. Ni accepterar därför att använda kommunikationstjänsterna i enlighet med de regler som gäller för berörda tjänster. Ni accepterar att:
  • Inte på något sätt kränka rättsäkerheten för andra.
  • Inte publicera ladda upp, distribuera någon form av opassande material eller information.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som är skyddat av egendomsrätt utan att själv inneha dessa rättigheter eller skaffat tillstånd från innehavaren av rättigheten.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som kan skada andras datorer. 
  • Inte annonsera, göra reklam eller på annat sätt försöka att sälja varor eller tjänster
  • Inte genomföra undersökningar, förmedla kedjebrev, pyramidspel.
  • Inte ladda ned någon fil där man känner till eller borde känna till inte kan distribueras med hänsyn till upphovrättsliga orsaker.
Kiruna SvetsUtveckling har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Dock förbehåller Kiruna SvetsUtveckling sig rätten att läsa igenom och utvärdera material som är upplagt i dessa kommunikationstjänster. Kiruna SvetsUtveckling förbehåller sig rätten att exkludera och föhindra tillgången till material och utan att lämna besked ta bort sådant material.

Kiruna SvetsUtveckling förbehåller sig rätten att alltid kunna offentliggöra och lämna ut information som är nödvändig till stat eller myndighet. Kiruna SvetsUtveckling varken godkänner eller ger tillstånd till information som kan finnas i våra kommunikationstjänster. På denna grund frånsäger Kiruna SvetsUtveckling sig allt ansvar i forbindelse med kommunikationstjänsterna och var handling indirekt eller direkt som kan vara resultatet av att deltaga i någon av tjänsterna. Administratörer och användare är inte auktoriserade att tala eller upplysa på Kiruna SvetsUtveckling vägnar, deras synpunkter är inte nödvändigtvis synpunkter och inställningar som överenstämmer med Kiruna SvetsUtveckling.


FORBEHÅLL OCH ANSVARSFRÅNSÄGELSE

ALL INFORMATION, MJUKVAROPRODUKTER, OCH TJÄNSTER I ELLER TILLGÄNGLIGA GENOM Kiruna SvetsUtveckling WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER   Kiruna SvetsUtveckling FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR FEL I  Kiruna SvetsUtveckling WEBBPLATS SAMT KONSEKVENSER AV FEL I Kiruna SvetsUtveckling WEBBPLATS.

KONTAKT : ulrik@ksu.nu

UPPSÄGNING/TILLGÅNGSBEGRÄNSNING

Kiruna SvetsUtveckling förbehåller sig rätten att utan varsel, säga upp Er tillgång till Kiruna SvetsUtveckling webplats och dess relaterande tjänster. Ni som besökare användare eller medlem avdenna webbplats accepterar härmed dessa villkor. Övertädelse av dessa vilkor kan medföra utestängning från webbplatsen och i värsta fall lagsökning enligt Svensk och internationell lagstiftning.

 COPYRIGHT OCH  INFORMATION OM VARUMÄRKEN:

Allt innehåll på Kiruna SvetsUtveckling webbplats är: Copyright 2008 Kiruna SvetsUtveckling och/eller deras partner. Alla rättigheter förbehålles.

VARUMÄRKEN
Namn och varumärken nämnda här kan vara varumärken för respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålles Kiruna SvetsUtveckling Copyright 2008 Kiruna SvetsUtveckling

  
Copyright 2008 Kiruna SvetsUtveckling   |   Logga in  |  Användarvillkor