Normal TextMedium TextLarge Text    Registrera

ISO 3834 är ett ramverk som beskriver hur man kan åstadkomma ett väl fungerande kvalitetssystem vid svetsande verksamhet.
Standarden anger tre olika kvalitetsnivåer, vilken som väljs beror på vilken typ av svetsarbete som ska utföras.
Hörnstenarna i ISO 3834 är följande: → Tillsyn vid svetsning (SS-EN ISO 14731) →
Svetsar- och svetsopertörsprövning (SS-EN EN 287 och SS-EN 1418) →
Procedurkvalificering och hantering av svetsdatablad (SS-EN ISO 156XX) →
Rutiner vid oförstörande prövning (ISO 9712) →
Validering av utrustning (SS-EN ISO 17662 och SS-EN ISO 50504) →
Kvalitetsnivåer (SS-EN ISO 5817)

Copyright 2008 Kiruna SvetsUtveckling   |   Logga in  |  Användarvillkor